اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی: منظور از اسناد لازم الاجرا این است که فردی که این اسناد را دست دارد (دارنده این اسناد) بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی از طریق واحدهای ثبتی دستور اجرای مفاد آن را دریافت نماید. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص چنین مقرر داشته است: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد». ماده 93 همین قانون نیز بیان می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا هستند».
در مورد اسناد ثبتی لازم الاجرا نباید چنین پنداشت که تمامی آن ها را می توان بدون مراجعه به محکم قضایی تقاضای اجرای مفاد ان را نمود. تنها برخی از اسناد رسمی از سوی واحدهای ثبتی لازم الاجرا هستند که ذیلاً به انها اشاره می نماییم:

1- کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول (مندرج در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک).
2- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده (مندرج در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک).

3. چک:

دارنده چک می تواند چک و گواهی عدم پرداخت صادره را به اجرای ثبت برده و تقاضای صدور اجرائیه نماید. البته باید توجه داشت که در این فرض تنها اجرائیه علیه صادرکننده چک صادر می شود نه ظهرنویس و ضامنین (ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1381).
4. قبوض اقساطی: در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود (بند ب ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1381).

ادامه مطلب

ادامه مطلب

روش استخدام پرستار برای کشور سوئد

راهکار استخدامی در سوئد:

در وهله ی اول قبل از اینکه فرد بتواند مجوز کار در سوئد را دریافت کند، لازم است تا یک پیشنهاد شغلی در این کشور بدست آورده باشد. در واقع تا زمانیکه پیشنهاد شغلی مناسب و سپس مجوز کار صادر نشده باشد، فرد حق ورود به سوئد را نخواهد داشت. یعنی نمیتوان بدون داشتن هیچگونه مجوزکاری، به سوئد رفت و آنجا به دنبال شغل مناسب خود گشت. این امکان ندارد. در حقیقت فرد به مجوز کار نیاز دارد تا بتواند در سوئد بماند قبل از آنکه مقامات مسئول مهاجران در این کشور حتی نیم نگاهی به اوراق و سوابق متقاضی انداخته باشند. این را هم بدانید که مجوز کار براساس کار فرد بعنوان یک پرستار نمیتواند به تنهایی کافی باشد. در واقع پیش از آنکه مسئولین امر بتوانند مقالات و اوراق مربوط به فرد را مورد ارزیابی قرار دهند ،متقاضی به یک مجوز کار/اقامت براساس داشتن روابط خانوادگی در سوئد و یا به دلایل انشانی و حقوق بشری نیاز دارد. خانواده ی سوئدی و یا روابطی محکم، آیا از چنین چیزهایی برخوردارید؟!
پس از دریافت مجوز کار/ اقامت در سوئد، حالا نوبت آن است تا خود را برای یک آزمون آماده کنید. شما بعنوان یک پرستار باید خود را برای امتحاناتی در زمینه دانش پزشکی و زبان سوئدی آماده کنید و بعد هم به نظر می آید که یک دوره ی سه تا شش ماهه را باید تحت نظر یک پرستار دیگر آموزش کلینیکی ببینید.

اعزام پرستار در سوئد

استخدام پرستار در سوئد

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز کار در سوئد:

1.داشتن پاسپورت معتبر
2.ترم ها و دوره های آموزش شغلی را باید به فرد ارائه دهند که براساس قانون کار سوئد باشد و همینطور رایج در بین صنایع و مشاغل باشد.
3.حقوق و دستمزدی را باید به فرد پیشنهاد داده باشند که براساس قانون کار سوئد بوده و در بین صنایع و مشاغل بعنوان یک عرف شناخته شده باشد.
4.موقعیتی را باید به متقاضی پیشنهاد داده باشند که حتی الامکان بتواند از عهده ی خودش برآید. به منظور برآورده کردن چنین ملزومات حمایتی ، فرد باید تا حدی کار کند که بتواند به حداقل حقوق 13،000 کرون در ماه قبل از مالیات دست پیدا کند.
5. وقتی فرد شروع به کار کرد،کارفرمایی داشته باشد که تصمیم داشته باشد برای او بیمه نامه های بهداشت و سلامتی، زندگی ، اشتغال و بازنشستگی را صادر کند.
6.فرد متقاضی باید با بخش صدور مجوز پزشکی هیئت ملی بهداشت سوئد (socialstyrelsen) تماس بگیرد.
در ضمن پرستار متقاضی لازم است که بطور کاملاً فصیح و روان به زبان سوئدی تسلط داشته باشد. چرا که یک آزمون زبان سوئدی هم برای افراد متقاضی غیر اروپایی هست که برگزار میشود و پرستاران متقاضی باید در آن شرکت کنند. بعلاوه بد نیست بدانید آنچه که بسیاری از متخصصان مراقبت های بهداشتی انجام می دهند کار در نقش های بدون مدرک است در حالیکه آنهایی که زبان سوئدی می آموزند به شغل پرستاران و دستیاران مراقبت در خانه های سالمندان و یا سرای معلولین دست پیدا میکنند.

اعزام پرستار به سوئد

ادامه مطلب

ادامه مطلب

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت: پس از فوت متوفی باید وراث او مشخص گردند. این امر مستلزم طی تشریفاتی است. در واقع، با فوت فرد، واقعه مرگ او در ثبت احوال ثبت می گردد. پس از آن یکی از وراث با مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی فرم مخوصی به نام فرم استشهادیه انحصار وراثت در مورد حصر وراثت به منظور تعیین وراث متوفی دریافت می نماید. در آن فرم، نام وراث متوفی و سهم الارث هر کدام از آن ها نسبت به میراث متوفی انها تعیین می گردد. در گواهی انحصار وراثت نام و مشخصات دقیق فرد متوفی نیز باید قید گردد و گواهی فوت نیز ضمیمه فرم انحصار وراثت باشد و سپس آن را به دفاتر اسناد رسمی می برند تا انحصار وراث را تصدیق نماید. پس از آن، گواهی انحصار وراثت یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود تا افرادی که ادعایی نسبت به این امر دارند از قبیل موصی له یا طلبکاران متوفی از این امر اطلاع پیدا کنند. اعتراض نسبت به این گواهی در صلاحیت دادگاه است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

راه های مهاجرت به اتریش

مهاجرت به اتریش:

کشور اتریش ، یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا است.این کشور، از جذاب ترین توسعه یافته ترین کشورهای جهان برای زندگی بشمار میرودبرای  مهاجرت به اتریش و کسب اقامت دائمی  باید برنامه ریزی مالیاتی خود را  قبل از مهاجرت تنظیم کنید. اما با همه ی اینها فرصت های جالبی برای خانواده های ثروتمند در این  کشور اروپایی پیشرفته وجود دارد. یکی از موارد جالب در مورد اتریش این است که  بهره مندی از اجازه ی اقامت اتریش فرد را قادر می سازد تا بدون ویزا اجازه ی سفر به منطقه ی شینگن را داشته باشد.

اتریش ده نوع مجوز اقامت برای متقاضیان و خانواده های آنها ارائه می دهد. این مجوزها نیازی به تعهد سرمایه گذاری ندارند. بنابراین کل هزینه های درخواست اقامت مقدار نسبتاً کمی می شود.با داشتن مجوز اقامت اتریش،میتوان بدون ویزا به هرکدام از کشورهای منطقه ی شینگن آزادانه سفر کرد.صدور این مجوز بسته به نوع آن ممکن است از سه تا چهارده ماه طول بکشد.

اعطای تابعیت و شهروندی کشور اتریش هم به حوزه ی اختیارات دولت فدرال اتریش برمیگردد.بطور کلی باید گفت بر اساس نوع مجوز اقامتی که صادر شده، حداقل شش تا ده سال اقامت مستمر بدون خروج در این کشور لازم است تا فرد بتواند صلاحیت اخذ شهروندی اتریش را کسب کند.  آگاهی از زبان آلمانی و همچنین، انصراف از شهروندی و تابعیت  دیگر کشورها از ملزومات اخذ مجوز اقامت و شهروندی اتریش به حساب می آید.

بسته به نوع مجوز صادر شده، مدت زمان پردازش برای اجازه ی اقامت در اتریش  می تواند از 3 تا 14 ماه طول بکشد.این مدت نسبت به دیگر کشورها به نظر کوتاه تر می آید.کسب  شهروندی اتریش میتواند از طریق سرمایه گذاری در این کشور و کمک به رشد اقتصادی آن نیز صورت بگیرد.

برای زندگی و اقامت بیش از شش ماه در کشور اتریش نیاز به دریافت مجوز اقامت دائم است.انواع مختلفی از مجوز های اقامت هم برای این کشور وجود دارند.اتباع کشورهای غیر اتحادیه اروپا برای اقامت تا سقف شش ماه نیازی به مجوز اقامت ندارند و تنها ویزا برای آنها کافیست.برای اقامت تا سقف نود روز تا صد و هشتاد روز هم بعضی از اتباع کشورهای غیر اتحادیه اروپا بر اساس نوع شهروندیشان نیازی به ویزا هم ندارند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان: کشور آلمان بعنوان پنجمین کشور مورد علاقه ی مهاجران برای اقامت و کار شناخته شده است. اینها همه بخاطر عملکرد خوب این کشور در زمینه ی اقتصاد، سیستم آموزشی درست و فرصتهای مناسب شغلی می باشد. مردم در سراسر دنیا این تمایل را دارند که شانس مهاجرت به آلمان برای آنها جور شود.این مقاله سعی براین دارد تا انواع راه های مهاجرت به این کشور و چگونگی حرکت به آلمان را برای شما توضیح دهد.

برای کسب فرصت زندگی در آلمان شما ابتدائاً به یک دلیل معتبر نیاز دارید. برای اتباع بیگانه راه های  متعددی برای ورود به این کشور گذاشته اند. راه هایی که هرکس بنا به موقعیت خاص خودش میتواند انتخاب کند.  راه هایی همچون:

مهاجرت به آلمان برای اشتغال؛

مهاجرت به آلمان برای تحصیل؛

مهاجرت به آلمان برای کارآفرینان؛

مهاجرت به آلمان برای اتحاد خانواده؛

مهاجرت به آلمان برای کسب اقامت دائمی ؛

آنچه که عموماً برای مهاجرت به آلمان نیاز است:

اگرچه راه های بسیاری برای ورود به آلمان به عنوان مهاجرت وجود دارد و هرکدام از این راه ها هم شرایط خاص خود را  دارند،اما شباهت هایی هم بین تعدادی از  آنها هست که قابل ملاحظه می باشد.برای اینکه فردی واجد شرایط مهاجرت به این کشور باشد،لازم است یک سری معیار ها را داشته باشد:

مهاجرت به آلمان

برخورداری از ثبات مالی:

هرکدام از اهداف مهاجرتی دارای یک سقف مالی می باشند که متقاضی باید از آن برخوردار باشد. متقاضی مهاجرت به آلمان، باید توانمندی مالی خود را برای حمایت از خود و یا خانواده ی همراهش  ثابت کند.حتی اگر قرار باشد در آلمان مشغول به کار شوید لازم است از یک پشتوانه ی اولیه برخوردار باشید که تا زمان دریافت حقوقتان،از آن برای امرار معاش استفاده کنید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب

توزیع مشروبات الکلی

 توزیع مشروبات الکلی: مراد از توزیع‌ مشروبات الکلی ، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و قاچاق و وارد کردن آنها به کشور است. این جرم به دلیل اهمیت بسزای آن مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی در ماده 702 کتاب پنجم (تعزیرات) به موضوع توزیع و قاچاق مشروبات الکلی پرداخته شده است. این ماده چنین مقرر کرده است:

«هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».

در ادامه قانون گذار به مجازت وارد کردن مشروبات الکلی  نیز توجه کرده است. ماده 703 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

ادامه

ادامه مطلب

طلاق توافقی

 طلاق توافقی یکی از آسان‌ترین و سریع‌ترین راه‌های طلاق زوجین می‌باشد. در طلاق توافقی نزد زن و مرد پس از مدتی به این نتیجه می‌رسند که قادر به ادامه نکاح دائم با یکدیگر نیستند. همچنین در این نوع طلاق زوجین در تمامی مسائل از قبیل: مهریه، حضانت، اجرت‌المثل ایام زناشویی، جهیزیه و ...با یکدیگر به توافق می‌رسند.

زوجین برای طلاق‎توافقی باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند و دادخواست طلاق‎توافقی را به صورت موقت ثبت می‌نمایند. پس از آن نامه‌ای به آن‌ها داده می‌شود مبنی بر اینکه به مراکز مشاوره بهزیستی مراجعه نمایند. پس از اخذ نامه‌ی مشاوره به دفتر خدمات قضایی مراجعت می‌کنند و نامه را به دادخواستی که به صورت موقت ثبت شده بود پیوست می‌نمایند. سپس به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند و مراحل طلاق‎توافقی طی می‌شود.

ادامه

ادامه مطلب

استیفاء از مال غیر

 استیفاء از مال غیر در ماده 337 قانون مدنی مقرر شده است:

«هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است».

به منظور استیفاءاز مال غیر شرایطی باید وجود داشته باشد که این شرایط عبارتند از:

الف) صاحب مال اذن در انتفاع داده باشد. البته این اذن باید به صورت مشروع و قانونی باشد و طرف مقابل با توسل به قهر و غلبه از مال دیگری استیفاء ننماید. این اذن ممکن است به صورت صریح به فرد داده شده باشد و یا به صورت ضمنی داده شده باشد.

ادامه

ادامه مطلب

ازدواج صوری

 

ازدواج صوری و پیامدهای آن

ازدواج صوری و پیامد های آن :همه ی ما تا به حال لغت طلاق صوری و یا خواستگار صوری را شنیده ایم و تا حدودی با آنها و علت وقوع آنها آشنایی داریم.

اما الان می خواهیم به مبحثی به نام ازدواج صوری بپردازیم که به تازگی در حال رشد است و هروز آمار آن رو به بالا می رود.

ازدواج صوری اگر تا چند وقت پیش اتفاق می افتاد همه می گفتن طرف برای خروج از کشور و گرفتن اقامت دائم کشوری دیگر این کار را کرده است.

در حال حاضر فاجعه ای که با آن مواجه هستیم این گونه است که مقوله ای به نام ازدواج صوری را افراد مطرح می کنند تا از طریق آن بتوانند وام ازدواج دریافت کنند.

شاید فکر کنید که بعد از ازدواج صوری و دریافت وام افراد چه می کنند؟ در حالی که شناسنامه هایشان نام یکدیگر را به دوش می کشد؟

باید خدمتتان بگوییم که الان با توجه به یک سری شرایط افراد بعد از ازدواج هم می توانند , شناسنامه سفید دریافت کنند و دیگر انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.

مفهوم واژه ازدواج صوری

بیایید ابتدا به مفهوم این واژه بپردازیم که اصلا ازدواج صوری به چه معناست؟

ازدواج صوری یعنی ازدواجی که دروغ می باشد و فرد برای فرار از قانون و یا مهاجرت کردن به کشوری دیگر و گرفتن ویزا انجام می دهد.

در این روش فرد یا با پرداخت مبلغی به کسی که تبعیت کشور دیگر را دارد یا مقیم آن کشوراست یا با پاسخ مثبت دادن به خواستگاری فردی که تبعه یا مقیم کشوری خارجی است آن هم بدون علاقه سعی در دریافت ویزا و اقامت کشوری دیگر را دارد.

ادامه

ادامه مطلب

وکیل خانواده

 وکیل ‎خانواده: خانواده به عنوان مهم­ترین و با قداست ترین نهاد اجتماعی در عرصه مناسب فردی و گروهی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این نهاد به لحاظ عرفی و حقوقی در پی ازدواج و نکاح فی ما بین زن و مرد شکل می گیرد و به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوقی می­باشد از این رو حل و فصل اختلافات در دادگاه خانواده ظرافت­های خاص خود را دارد.

 

ادامه

ادامه مطلب
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد